http://pochatkovasch15.edu.vn.ua/uploads/tiger-1456595714.jpg background-color: #001001; background-image: http://pochatkovasch15.edu.vn.ua/uploads/tiger-1455390550.jpg; background-position: center top; background-repeat: no-repeat;
 
Розділи сайта
Головна


9 грудня 2011 року на базі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської ради» відбувся науково-практичний семінар заступників директорів школи І ступеня на тему «Визначення ефективності внутрішньошкільної науково-методичної роботи».
Мета семінару: обмін досвідом з питання планування, координування науково-методичної роботи, реалізації новітнього, досконалого змісту освіти відповідно до нормативно-правових документів; дослідження рівня ефективності індивідуальної і колективної внутрішньошкільної науково-методичної роботи в початковій школі.
 
На запитання «Що таке школа?» молодші школярі відповіли:

У спогадах своїх я повертаюсь знову
У ту далеку школу початкову,
У той дитинства дивний, світлий час,
Що залишився в кожному із нас.

І перші літери, і найдорожче слово
Нам дарувала школа початкова.
Ласкаві руки, ніжні, теплі очі
Із пам'яті стиратися не хочуть.

Вручила нам путівку у життя
Кохана перша вчителька моя.
Як промінь ранішнього сонця золотого
Про неї згадку ми взяли в дорогу.

І де б ми не були, і ким би ми не стали,
Вона, як матір, душу зігрівала.
А в час важкий, як доля нас згинала,
Вона з минулого нам руку простягала.

Лелеками полинули літа,
Не знаю, де ти, рідна і свята.
Давно і я вже йду шляхом твоїм,
Для мене стала школа - другий дім.

З криниці мудрості я ниву поливаю,
Розумним, добрим, вічним засіваю.
На тебе схожою хотіла б бути я,
Земний уклін тобі, учителько моя!

Алла Федорівна Біланенко - вчитель англійської мови в школі І ступеня

Школа І ступеня - фундамент шкільної освіти, адже саме вчитель початкових класів закладає перші сходинки успіху, якими особистість піднімається протягом життя. Реалізація особистісно зорієнтованих технологій навчання в початковій школі залежить передусім від педагога, його професіоналізму, спроможності створити умови для становлення і розвитку творчої особистості громадянина України, його духовного, інтелектуального, національного саморозвитку, забезпечити всебічний розвиток фізичних, психічних, морально - етичних якостей і можливостей кожного учня в гармонії з Природою, Всесвітом і самим собою. Тому на вчителя початкових класів покладена чи не найбільша відповідальність за майбутнє дитини. Тому так важливо плекати особистість учителя, від якого залежить реалізація стратегії навчання та виховання.
Педагогами не народжуються, а стають протягом певного періоду практичної діяльності. Становлення вчителя, вдосконалення його професійної майстерності - одне з найважливіших завдань шкільної методичної служби.
Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, умінь і навичок. Для підвищення ефективності функціонування системи науково-методичної роботи керуємося вимогами, які випливають із об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів: практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, систематичністю, оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і методів цієї роботи, в якій неоціненним помічником є методичний кабінет - організаційний центр науково-методичної роботи з педагогічними кадрами .

 

 

 

Змістом роботи методкабінету є створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною науково-методичною літературою; здійснення науково-методичної допомоги педагогам у розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп; організація консультацій із питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів; здійснення наставництва, стажування молодих учителів; організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією; участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: науково - практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо; здійснення видавничої діяльності на різних рівнях, узагальнення кращого досвіду роботи загальноосвітнього навчального закладу. На базі кабінету створено методичну раду, яка виконує організаційну функцію пошуку творчих шляхів удосконалення всіх ділянок науково-методичної роботи.
Відповідно до наказу № 731 від 27.10.2008р. «Про огляд-конкурс методичних кабінетів навчальних закладів», у ході атестаційної експертизи школи члени журі конкурсу детально ознайомилися з матеріалами методкабінету.
За підсумками огляду методичний кабінет школи визнано кращим.

Відповідно до наказу №561 від 30.12.2010 р. «Про проведення конкурсу-огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області» з листопада 2010 р. по квітень 2011р. проведений вищезазначений конкурс, в якому взяли участь 31 заклад із 16 районів та міст області. Серед небагатьох шкіл міста - наша. Наказом № 389 від 12.09.2011р. «Про підсумки проведення обласного конкурсу-огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів» відзначено наш методкабінет у частині «доцільність та конкретика планування» та «чітко виписана нормативно-правова база».

 Науково - методична робота у ЗШ 15 - це комплекс практичних заходів, які забезпечують впровадження наукових досягнень, інноваційних ідей у практику педагогічної діяльності вчителя, вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації членів педагогічного колективу, розвиток компетентності і творчих пошуків нових педагогічних прийомів.
У процесі роботи семінару були розглянуті питання:
▪ упровадження елементів експерименту щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці;
▪ основні напрямки діяльності методичного об'єднання навчального закладу; організація і проведення методичних тижнів, декадників, стан виховної та позакласної роботи з предметів освітніх галузей початкової школи;
▪ забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах комплексу ДНЗ - школа (проілюстровано відеофрагментами спільних заходів школи і ДНЗ №№ 45,75);
▪ упровадження комп`ютерно - інформаційних технологій навчання;
▪ взаємозв'язок методичної роботи з самоосвітою, атестацією вчителів і курсовою перепідготовкою ;
▪ сприяння науково-дослідницькій діяльності учнів, педагогів, створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного вчителя.
Відкрила семінар головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти, дистанційного навчання та ІКТ департаменту освіти Вінницької міської ради Л.Діденко.

 

 

З інформацією про заклад, досягнення педагогічного колективу виступив
директор О.Черешнюк.

У роботі семінару взяла участь методист із початкового навчання міського методичного кабінету С. Стрельбицька, яка детально проаналізувала Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462, розроблений відповідно до мети початкової школи, ґрунтується засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Пастух Л.М. ознайомила присутніх з інформаційно-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, плануванням діяльності з науково-методичної роботи, обладнанням шкільного методичного кабінету як інформаційного центру закладу, де сконцентровано матеріали з досвіду роботи вчителів школи, міста й такі, що допомагають озброювати вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищувати ефективність їхньої праці. Доповідач навела приклади різноманітних традиційних форм науково-методичної роботи: індивідуальних (наставництво, діагностування, співбесіди, творчі звіти, консультування, самоосвіта); колективних (семінари, педагогічні читання, педагогічні консиліуми, конференції, методично-оперативні наради); групових і тимчасових, а також нетрадиційних , серед яких найпоширенішими є: ярмарок педагогічної творчості, методичний діалог, ділова гра, тренінги, творчі зустрічі, на яких можна ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів міста, області, поділитися власним досвідом.
«Педагогічна творчість - це бачення людиною свого внутрішнього світу, передусім свого розуму, свого напруження інтелектуальних сил, свого розуміння й творення краси в наслідках своєї праці, своїх зусиль» (В.Сухомлинський).
Учителі-методисти Даценко Л.П., Козярук Г.В., Чопляк С.П.- учасники міського конкурсу « Кращий навчально - методичний посібник » у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім'я в освіті міста» - презентували навчально-методичні посібники: «Формування екологічного світогляду учнів на уроках і в позаурочний час», «Удосконалення графічних навичок письма шляхом проведення каліграфічних хвилинок на уроках української мови», «Формування обчислювальних навичок учнів шляхом проведення усного рахунку та математичних
диктантів».

 

 

 

 

Члени методичного об'єднання вчителів початкової школи показали цікаві й змістовні форми роботи: фрагмент засідання ініціативної групи з питання підготовки до педради, круглий стіл із самоосвітньої діяльності з використанням інноваційних технологій.
«Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта є тільки самоосвіта...Треба вчитися в школі, але набагато більше треба вчитися після виходу зі школи, і це друге вміння за своїми результатами, за своїм впливом на людину і на суспільство незрівнянно важливіше першого» ( Д.І. Писарєв ).

 

Л.Пастух висвітлила питання взаємодії закладу з ВНЗ, іншими навчальними закладами, навчально-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти, наголосивши на співпраці з ВДПУ ім. М.Коцюбинського
У роботі взяла участь запрошена на семінар доцент кафедри дошкільного і початкового навчання, кандидат наук Більська О. В., яка провела тренінг «Використання інтерактивних технологій у внутрішньошкільній науково - методичній роботі».

«Тільки прагнення до справи, що переходить в успішну діяльність, супроводиться і свободою, і насолодою» (К.Ушинський).

Керівники гуртків Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді підготували майстер-клас «Інноваційні технології в гуртковій роботі» - присутні на семінарі представники департаменту освіти та заступники директорів з задоволенням оволодівали технікою декорування по склу, оригамі, тістопластики.

 
 
Також пожвавили роботу семінару міні - концерт «Веселі нотки» та
конкурс - змагання учнів 4-х класів («Весела перерва»).
 

Було представлено виставку методичних матеріалів, портфоліо вчителів, зразки учнівських проектів. Учасники семінару ознайомилися з навчально-методичною базою школи І ступеня, матеріально-технічним забезпеченням кабінетів, виставкою художньо - технічної творчості учнів початкової школи.

Прес-центр закладу
 
 

Візитка 1-Б Швець К.Є. -

1 Вересня, Швець К.Є.

4-А Вчитель Чубатюк С.В. урок Основ здоров'я 


 1-А  Слизькоуха В.А.            


  

 

                             

Інформація для батьків

ДЕСЯТЬ "ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ" ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Не марнуйте часу дитини.

2. Формуйте самоповагу.

3. Навчіть дитину спілкуватися.
4. Пильнуйте, щоб дитина не стала "телеманом".
5. Виховуйте відповідальність, порядність.
6. Навчіть дитину шанувати сім'ю.
7. Подбайте про гарне оточення.
8. Будьте вимогливими.
9. Привчайте дитину до праці
10. Не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі.


ЗАПОВІДІ БАТЬКАМ

1. Коли говорите - говоріть з любові.
2. Коли мовчите - мовчіть з любові.
3. Коли караєте - карайте з любові.
4. Майте в серці корінь любові, тільки тоді вони дадуть паростки доброї людини.
5. Живіть прикладом для дітей.
6. Не допустіть ніколи ворожнечі вдома.
7. Будьте пастирями дітей. Стережіть дітей та їх невинність.
8. Учіть, дітей і. не допускайте їх у світ без способу, як на хліб заробити. Пам'ятайте ! Кому Бог дав діти, тому також дає на діти. Будьте ощадні і працьовиті, нехай діти вчаться!!! 

ДЕСЯТЬ КРОКІВ,ЩОБ СТАТИ КРАЩИМИ БАТЬКАМИ 
1. Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини. Батьківська любов допомагає дитині формувати впевненість у собі, викликає почуття власної гідності.
2. Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває. 
3. Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються на любові й довірі, потребують певних обмежень. Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. Пам'ятайте, що порушення дітьми будь-яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і не варто це розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються більш безпечно, коли батьки також дотримуються визначених ними обмежень. 
4. Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Часом батьки бувають занадто серйозними. Це заважає їм сповна відчути радість батьківства. Вмійте побачити веселі моменти й дозволяйте собі сміх при кожній нагоді. 
5. Намагайтесь побачити світ очима Вашої дитини і зрозуміти її почуття. Пригадайте, як Ви почувалися. Коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався Вам світ дорослих, коли в Вами чинили несправедливо. 
6. Хваліть і заохочуйте дитину. Сподівайтеся, що дитина поводитиметься добре, й заохочуйте докладати зусиль для цього. Хваліть її за хорошу поведінку. 
7. Поважайте свою дитину так, як поважали б дорослого. Дозвольте дитині брати участь у прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки дитини. Якщо Ви змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином Ви сказали б це дорослому. Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню до дитини. 
8. Плануйте розпорядок дня дитини. Малі діти почуватимуться більш безпечно, якщо дотримуватимуться чіткого розпорядку дня. 
9. У кожній сім'ї є свої правила. Будьте послідовними і їх дотриманні, про намагайтеся виявляти певну гнучкість щодо дотримання цих правил маленькими дітьми. Діти можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило виконується, а іншого - відміняється. 
10. Не забувайте про власні потреби! Коли батьківство починає надто нагадувати важку працю, і ви відчуваєте, що Вам бракує терпіння, приділіть трохи часу лише собі. Робіть те, що приносить Вам задоволення. Якщо Ви розумієте, що втрачаєте контроль над собою і можете накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дитину на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся.

 

 

 

 


http://pochatkovasch15.edu.vn.ua/uploads/tiger-1456595714.jpg